Psychologiepraktijk Leidraad

Hieronder vindt u algemene informatie over Psychologiepraktijk Leidraad:

 • Afspraken dienen een werkdag van 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt de helft van het tarief van het consult in rekening gebracht (no show: € 57,-).
 • Er wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Ik declareer op het moment dat ik het behandelproduct (kort, middel of intensief) afsluit met u. U krijgt van uw ziektekosten verzekeraar een nota m.b.t. de verrekening van uw eigen risico (als dat nog open staat).
 • De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden uw verzekeringsmaatschappij hanteert, ligt geheel bij uzelf.
 • Ik ben lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT) en van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen (LVVP). Deze organisaties stellen kwaliteitscriteria en hebben ook een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van een psycholoog getoetst kan worden.
 • Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Als eerstelijnspraktijk vind ik samenwerking met huisartsen erg belangrijk. Echter alleen met uw toestemming zal er overlegd worden met de betrokken huisarts. Indien ik informatie over u wil opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vraag ik ook altijd eerst uw toestemming. Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in mijn administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn (15 jaar) en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend.
 • Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit met mij te bespreken. Wij proberen er dan samen uit te komen. Hiertoe kunt u een email sturen aan l.verhoeven@praktijkleidraad.nl. Mocht ook hieruit geen goede oplossing komen dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie. Vanaf januari 2017 is dat de WKKGZ (geschillencommissie). Ik ben via de VGCT en LVVP aangesloten bij deze klachtenregeling: het doel daarvan is dat vrijgevestigde zorgaanbieders een klachtenfunctionaris kunnen inschakelen wanneer zij in een gesprek met de cliënt niet meteen tot een oplossing kunnen komen. De klachtenfunctionaris kan na de eerste klachtopvang ook een bemiddelende rol spelen.
 • Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Op de website houd ik u op de hoogte van de wachtlijst.
 • Ik hanteer de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Ik ga zorgvuldig met de patiëntengegevens om en gebruik alleen beveiligde verbindingen (zorgmail).
 • Ik mail beveiligd met u via Zivver. Indien u een vraag wilt stellen dan volstaat het om een bericht te sturen en aan te geven dat u iets wil vragen. Ik zal u dan via Zivver een beveiligde mail terugsturen waarop u beveiligd kunt antwoorden.
 • Vanaf 1 januari 2017 dient elke BIG zorgverlener een kwaliteitsstatuut te hebben. Mijn kwaliteitsstatuut vindt u via deze link.
 • Het privacy statement kunt u downloaden via deze link.