Kosten en vergoedingen

Als GZ-psycholoog, ben ik in het BIG register ingeschreven en wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraars. Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten. Ik dien mijn declaraties dan meteen bij hen in. U heeft recht op vergoeding van de behandeling vanuit de basisverzekering. De behandeling valt wel onder het verplichte eigen risico van de verzekering. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

De behandeling van sommige stoornissen, zoals aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek en werkproblematiek worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige aanvulende verzekeringen vergoeden dit wel, raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Als u een afspraak wilt afzeggen, dan graag langer dan 24 uur van te voren aan mij doorgeven. Als u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt zal ik de helft van de kosten van de sessie in rekening brengen.

Praktijk Leidraad hanteert een tarief voor zelfbetalers conform het NZa tarief. In 2022 is deze vastgesteld op € 120,99 (voor een behandelsessie van 45 minuten). Het tarief voor een behandelproduct dat niet binnen de basisverzekering van een verzekeraar valt (Overig Zorg Produkt) is door de NZa vastgesteld op € 120,99 (voor een behandelsessie van 45 minuten). Meer informatie over de tarieven van behandeling en diagnostiek zijn hier te vinden.

Vanaf januari 2022 zijn de verzekeraars overgegaan op een nieuw bekostigingssysteem. Meer informatie hierover is te vinden in de folder over het nieuwe bekostigingssysteem van de geestelijke gezondheidszorg.

Aanvullende informatie kunt u vinden op http://www.bigregister.nl